Onze Missie

JEZELF EN DE WERELD ONTDEKKEN

Spelenderwijzer is een gedreven en hecht team van artiesten en wetenschappers die hun  passie voor muziek, beweging, theater en wetenschap wil doorgeven via workshops, voorstellingen en navormingen.

We laten jong en oud zichzelf (her)ontdekken en geven hen een nieuwe kijk op de wereld rondom hen.

Met een stevige dosis energie zorgen onze ervaren artiesten en wetenschappers voor een warme en familiale sfeer, waardoor groepen hun grenzen durven verleggen. Onze grote meerwaarde ligt in inhoudelijk sterke en waardevolle vormingen en voorstellingen die vertrekken vanuit de passie en het enthousiasme van onze eigen mensen. Wij gaan voor serene maar speelse activiteiten die mensen verbinden én verrijken, vanzelfsprekend onderschrijven wij daarbij ook het internationale kinderrechtenverdrag!

ONZE VISIE

EEN DUURZAME BASIS VOOR WETENSCHAP & CULTUUR

Spelenderwijzer vertrekt vanuit de kinderlijke verwondering die iedereen van nature heeft (of soms jammer genoeg enkel vroeger had). De link tussen wetenschap en cultuur is voor ons dan ook vanzelfsprekend: élk kind kijkt vragend naar de wereld rondom zichzelf (wat een wetenschapper ook doet), en élk kind drukt zich uit met een open geest. Zonder er bij na te denken uit het zich onbevangen door spontaan te bewegen, zingen en spelen.  Vreemd genoeg leren nogal wat mensen deze natuurlijke eigenschappen af tijdens het opgroeien…

Onze artiest-docenten en wetenschappers zijn die eigenschappen niet verloren, en weten ze ook aan te wakkeren bij anderen!  Of het nu een vorming voor leerkrachten, een voorstelling voor scholen of een workshop voor een bedrijf is, wij gaan er prat op dat we iedereen wetenschap en cultuur op een andere manier laten beleven.

Om echt een verschil te kunnen maken, werken we daarbij liefst van al met meer dan één contactmoment. Door de financiële realiteit beperkt ons bezoek zich vaak tot één workshop per kind, maar in langere samenwerkingen kunnen we een duurzamer effect bereiken. Ons doel is immers steeds dat kinderen, jongeren en volwassen hun interesses en talenten (her)ontdekken en zich op langere termijn ten volle kunnen ontplooien. Verbinding en verwondering zijn hierbij essentieel vinden wij.

Dit streven naar duurzaamheid vind je ook terug in ons vervoer. We gaan zoveel mogelijk naar onze activiteiten met fiets, bakfiets, elektrische scooter of trein. Zelfs onze voorstellingen worden daar waar mogelijk zo gemaakt dat decor en techniek in een grote bakfiets passen. Als we toch met de auto moeten rijden, carpoolen we waar mogelijk, en voor enkele van onze mensen die zelf geen auto hebben werken we samen met Autodelen. Verder ontwikkelden we een aantal workshops rond duurzame energie en milieu.

Wie is Wie?

Deze doctor in de biochemie met een passie voor wetenschapseducatie, muziek en theater is de bezieler van Spelenderwijzer. Als voormalig project coördinator bij Technopolis stichtte hij in 2009 Spelenderwijzer, waar hij de dagelijkse werking opvolgt en de afdeling wetenschapseducatie aanstuurt. Daarnaast speelt hij mee in wetenschapsshows en voorstellingen.

Patrick Claes

Patrik Claes

Oprichter, wetenschapper & muzikant/acteur

  • patrik@spelenderwijzer.be

Met een diploma cultuurwetenschappen én als gedreven artieste in het bewegingstheater is Lies de ideale persoon om het muzische luik van Spelenderwijzer te coördineren. Daarnaast geeft ze zelf nog tal van workshops (dans, expressie en yoga) en speelt ze als actrice in een aantal van onze voorstellingen, die ze overigens mee creëerde.

Lies Heirbaut

Lies Heirbaut

coördinatie en planning, actrice & docente beweging

  • lies@spelenderwijzer.be

Als medestichter van Spelenderwijzer belichaamt Steven wat Spelenderwijzer zo speciaal maakt: spelplezier, passie én de drang om die liefde door te geven! Hij geeft tal van percussieworkshops (boomwhackers, djembé, kleuterpercussie, eco-percussie,…) en is mentor voor onze docenten percussie. Daarnaast creëert hij soundscapes bij theatervoorstellingen, waar hij vaak ook in acteert.

Steven Michielsen

Steven Michielsen

Bestuurslid, muzikant & docent percussie

‘onze Nico’ ademt muziek. Als multi-instrumentalist speelt hij in diverse groepen en voorstellingen. Hij is een getalenteerd en veelgevraagd sitarspeler, maar speelt evengoed gitaar of percussie allerhande. Binnen Spelenderwijzer geeft hij de workshops djembé en Arabische percussie, daarnaast speelt hij de muziek in onze voorstelling “Ik ook” waar hij ook de muziek voor schreef.

Nicolas Mortelmans

Nicolas Mortelmans

Muzikant & docent percussie

Muzikante en kleuterjuf. Als we iets willen aftoetsen rond muzische vorming voor de allerkleinsten kunnen we altijd bij Erika terecht. Met haar postgraduaat in muzische vorming voor baby’s tot kleuters werkt ze deeltijds als MUVO-leerkracht in een school, en de andere dagen geeft ze workshops creatief musiceren voor baby’s, peuters en kleuters.

Erika Barman

Erika Barman

Muzikante, kleuterjuf & docente musiceren

Veerle was vanuit de muziekacademie verschillende jaren coach muzische vorming voor leerkrachten lager onderwijs. Met haar artistieke achtergrond als keramiste en muzikante, heeft zij een ruime ervaring in het combineren van muzische domeinen. Haar opleiding creatief agogisch coach maakt dat ze als geen ander oog heeft voor de behoeften van de deelnemende kinderen.

Veerle Dierckx

Violiste/keramiste & creatief agogisch coach

Heeft een passie voor wetenschapseducatie en AC/DC. Hij en Patrik (zie hoger) leerden elkaar kennen toen ze beiden bij Technopolis werkten. Bij beide heren is er een prettige hoek af, wat maakt dat er sprake is van een zekere chemie als ze samen een wetenschapsshow geven. Pedagogisch zowel als show-technisch meer dan OK: wij zijn blij dat Hans deeltijds voor ons werkt!

Hans Van Hoof

Hans Van Hoof

Leerkracht wetenschappen & showbeest

Wat kunnen we zeggen, onze docenten wetenschapseducatie zijn niet meteen doorsnee… Koen geeft ondertussen al verschillende jaren wetenschapsworkshops en -shows, maar was daarnaast jarenlang acrobaat op competitieniveau én offert zijn vrijetijd met plezier op voor die andere passie: vuurshows, al dan niet samen met Elke (zie verder).

Koen Bruyninckx

Koen Bruyninckx

Leerkracht wetenschappen & acrobatie/vuurartiest

hardcore wetenschapster, acrobate en vuurartieste. Ook een doctor in de fysica heeft haar ontspanning nodig. Daarom geeft Elke naast haar dagtaak als onderzoeker medische beeldvorming niet alleen wetenschapsworkshops en –shows, ze is ook met regelmaat te vinden op de sterke schouders van collega Koen (zie eerder) en maakt met haar Spelenderwijzer-collega’s bewegingstheater.

Elke Van de Casteele

Elke Van de Casteele

Wetenschapper & acrobatie/vuurartieste

Als ingenieur ontwikkelde hij tijdens én na zijn loopbaan aan de Universiteit Antwerpen naast vernieuwende fysiologische meettoestellen ook baanbrekende technologie voor personen met een beperking. Omdat zijn hersenen op z’n 65 jaar weigerden om samen met de rest van zijn lichaam op pensioen te gaan, stelt hij zijn bakken ervaring ter beschikking van de wetenschapseducatie.

Victor Claes

Victor Claes

Voorzitter & technisch advies

Gediplomeerd “kleinkunstenares”, danseres, poppenspeelster, ademt muziek en theater, een passie voor verbindende communicatie. Weer zo’n geval van “goede chemie”. Als het klikt tussen mensen, gebeuren er wonderlijke dingen. Iedereen van Spelenderwijzer wil blijkbaar wel eens met “onze” Els samenwerken. Speelt in voorstellingen en geeft workshops dans, theater en poppenspel.

Els Peeters

Els Peeters

Actrice/zangeres & docente theater

Portugees multi-instrumentalist en zeer ervaren muziekpedagoog. Zijn huis barst van de etnische instrumenten, en hij weet werkelijk met élk voorwerp muziek te maken. Als veelgevraagd muzikant zit hij regelmatig van Portugal tot Brazilië om met internationale topgroepen te musiceren, maar als hij in België is, geeft hij heel wat workshops voor alle leeftijden bij ons.

Nataniel De Melo

Nataniel De Melo

Muzikant & docent musiceren

Theaterbeest Eva is van kindsbeen af gebeten door theater en maakte met haar eigen gezelschap diverse voorstellingen. Ze studeert momenteel Theaterregie/docent ( Toneelacademie Maastricht) en geeft theaterworkshops. Ze werkt graag met erg uiteenlopende groepen kinderen en jongeren laat hen in een veilige omgeving werken rond (bewegings)theater, tekst en improvisatie.

Eva Soenens

Eva Soenens

Actrice & docente theater

Ruben is een creatief muzikant, een gedreven saxofonist en een zeer enthousiaste workshopgever. Hij speelt in diverse groepen en geeft bij ons workshops rond musiceren. Een workshop creatief musiceren of de door hem gemaakte interactieve vertelvoorstelling én muziekworkshop ‘De trompet van Koning Canon’, Ruben brengt het graag met veel fantasie en in een kleurrijk verhaal!

Ruben Verbruggen

Ruben Verbruggen

Muzikant & docent musiceren

Creatieve duizendpoot Ana studeerde beeldende kunsten maar is ook afgestudeerd als orthopedagoge. Ze is gek op kinderen en geeft allerhande creatieve workshops. Zo geeft ze beeldende workshops rond kunstenaars, maar even graag workshops slijm maken, glitterglobes en stuiterballen, megazeepbellen, beschilderd porselein, bruisballen, buttons en magneten,…

Ana Mihailovic

Beeldend kunsten & docente

Jessica heeft jaren ervaring met dans, vormingswerk en theater. Ze maakte verschillende voorstellingen, is sociaal cultureel werker en geeft dansles aan jong & oud. Met haar achtergrond weet ze steeds een evenwichtige combinatie te vinden tussen didactiek, het stimuleren van creativiteit en een aangename groepsdynamiek. Kernwoorden: speelsheid, plezier, respect!

Jessica Hagmeijer

Jessica Hagmeijer

Actrice & docente theater/dans

Referenties en projecten

Spelenderwijzer is sinds 2009 vol passie bezig met wetenschapseducatie en muzische vorming. Doorheen deze jaren bouwden we een stevige reputatie op die resulteerde in verschillende mooie projecten en samenwerkingen. We lichten er enkele uit:

DYNAMO! Spelenderwijzer is reeds verschillende jaren geregistreerd als partner voor dynamo-projecten, en deed al met heel wat scholen mee aan een dynamo-project. Sommige van deze scholen gingen zelfs al meer dan één keer met ons in zee!
Dynamo-project

Dynamo Projecten

Een superleuke samenwerking is onze rol als wetenschappelijk adviseur voor VTM programma Het Lichaam van Coppens. We mogen er onze kennis van talrijke verrassende en spectaculaire wetenschapsdemo’s combineren met onze ervaring in het geven van wetenschapsshows. Niet elk “knap experiment” is immers ook geschikt voor een groter podium of televisie. Het feit dat we hierin kunnen meedenken en de “niets-is-onmogelijk” mentaliteit die we delen met Staf, Mathias en hun team is nu al drie seizoenen lang een bron van plezier voor ons. We laten het natuurlijk niet na om tijdens onze shows en demo’s af en toe eens een proef die getoond werd in het programma te hernemen en verder uit diepen!
Lichaam van Coppens
Spelenderwijzer is erkend als "STEM-academie". Dit wil zeggen dat ons buitenschools aanbod goedgekeurd en ondersteund wordt door de Vlaamse overheid.
Het departement onderwijs van stad Antwerpen subsidieert al jaren het “kleutermenu” project dat kleuters uit de derde kleuterklas de kans biedt om aan sterk verminderd tarief deel te nemen aan culturele en sportieve projecten. Daartoe selecteren ze tweejaarlijks een aantal aanbieders op basis van aanbod en pedagogische kwaliteit. Spelenderwijzer is ondertussen een vaste waarde en is al jaren onderdeel van dit aanbod met zowel muzisch workshops als theatervoorstellingen.
Kleutermenu

Kleutermenu Antwerpen

Hoewel we ook voor andere universiteiten en hogescholen shows en workshops geven, hebben we met de Universiteit Antwerpen toch een speciale band. Niet alleen behaalden heel wat Spelenderwijzer-medewerkers hier hun diploma en/of doctoraat, doorheen de jaren ontstond er ook een fijne samenwerking gebaseerd op een gedeelte drive om het belang van wetenschappen uit te dragen naar het brede publiek. Spelenderwijzer staat ondertussen reeds X jaar op de jaarlijkse kinderuniversiteit.
Universiteit Antwerpen

Universiteit Antwerpen

Science on stage is een internationaal festival voor wetenschapsleerkrachten en educatoren dat tweejaarlijks wordt georganiseerd. Vanuit de deelnemende landen worden telkens enkele nationale vertegenwoordigers geselecteerd die naar het festival mogen met hun demo’s. Spelenderwijzer mocht al tweemaal deelnemen aan dit fantastische festival waar letterlijk honderden mensen hun passie voor wetenschapseducatie delen.
Science on stage
Engie Power2Act