Aanspreekpersoon integriteit (API) Spelenderwijzer vzw

De Vlaamse overheid vraagt aan alle organisaties die met kinderen en jongeren werken om een AanspreekPunt Integriteit (API) aan te duiden.

  • De aanspreekpersoon integriteit (API) van Spelenderwijzer is het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met integriteitsschendingen.
  • Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpersoon waarbij docenten terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.
  • Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met integriteitsschendingen.
  • De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder aan waarheidsvinding te doen.
  • De API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is.
  • De API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.
  • De API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.

Wie is de API bij Spelenderwijzer vzw

Karin Moons is API bij Spelenderwijzer vzw, je kan haar contacteren via karin@spelenderwijzer.be.

Voor dringende gevallen die onmiddellijke hulpverlening vereisen, contacteert u nog altijd de hulpdiensten op 101 en 112. Verder kan u ook terecht op het nummer 1712, de hulplijn voor geweld, misbruik en kindermishandeling, op werkdagen van 9u00 tot 17u00.